“НОРД СПОРТ“ ЕООД – подписан договор за безвъзмездна финансова помощ

Posted on

На 17.07.2020 г. “НОРД СПОРТ“ ЕООД  подписа договор № BG16RFOP002-2.073-4177-C01 за безвъзмездна финансова помощ за проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Обща стойност на проекта възлиза 10 000 лв., от които 8 500 лв.  европейско и  1 500 лв. национално съфинансиране.

Реализирането на проекта има за цел осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и запазване стабилността на работните места.

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Проект BG16RFOP002-2.073- 4177: “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие