admin

dummy data is benign information that does not contain any useful data, but serves to reserve space where real data is nominally present.


Свържи се с мен

Е-поща: admin@europe.sportcentereurope.bg

Последвай ни: Facebook/ Twitter/ Linkedin/ Flicker

НОРД СПОРТ ЕООД: Проект № BG16RFOP002-2.101-0727

Проект и главна цел: Проект № BG16RFOP002-2.101-0727 ,Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа ) НОРД СПОРТ ЕООД Общата стойност на заявлението за подкрепа: 11 885,08 лв. Начало: 14.07.2021г. Край:     14.10.2021г.

“НОРД СПОРТ“ ЕООД – получена финансова подкрепа по проект № BG16RFOP002-2.095 – 2865

На 28.01.2021 г. “НОРД СПОРТ“ ЕООД  получи финансова подкрепа по проект  № BG16RFOP002-2.095 – 2865 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Обща стойност на проекта възлиза 95 411.41 лв., […]

“НОРД СПОРТ“ ЕООД – подписан договор за безвъзмездна финансова помощ

На 17.07.2020 г. “НОРД СПОРТ“ ЕООД  подписа договор № BG16RFOP002-2.073-4177-C01 за безвъзмездна финансова помощ за проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Обща стойност на проекта възлиза 10 000 лв., от които 8 500 […]

Фитнес

В основата на учението за спорта стои спортната тренировка, която представлява неотменима част за хората, занимаващи се активно с физическа дейност. Главен елемент на спортната тренировкa oбаче e упражнението. В учението за спортните упражнения съществуват няколко общовалидни правила и принципи, които трябва да бъдат спазвани в случай, че искаме да извлечем най-доброто от нашата тренировъчна програма и [...]