Хранителен и тренировъчен режим

* Хранителен режим за 1 месец – 70 лв.
* Тренировъчен режим + хранителен за 3 месеца – 250 лв.
* Еднократно измерване с Танита кантар – 15 лв.
* Еднократно измерване с Таните кантар и Калипер – 20 лв.