Новини

НОРД СПОРТ ЕООД: Проект № BG16RFOP002-2.101-0727

Проект и главна цел: Проект № BG16RFOP002-2.101-0727 ,Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа ) НОРД СПОРТ ЕООД Общата стойност на заявлението…

“НОРД СПОРТ“ ЕООД – получена финансова подкрепа по проект № BG16RFOP002-2.095 – 2865

На 28.01.2021 г. “НОРД СПОРТ“ ЕООД  получи финансова подкрепа по проект  № BG16RFOP002-2.095 – 2865 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, настъпили в резултат от епидемичния взрив…

“НОРД СПОРТ“ ЕООД – подписан договор за безвъзмездна финансова помощ

На 17.07.2020 г. “НОРД СПОРТ“ ЕООД  подписа договор № BG16RFOP002-2.073-4177-C01 за безвъзмездна финансова помощ за проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“,…