Мултиспорт

Всеки притежател на карта MultiSport може да използва своята карта в спортен център Европа.